Op 6 november 2019 heeft het bestuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de herziene autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid goedgekeurd. Zowel NAPA als V&VN hebben meegewerkt aan de herziening van de richtlijn. Dit betekent dat physician assistants en verpleegkundig specialisten als nieuwe beroepsgroepen met voorschrijfbevoegdheid in deze richtlijn zijn opgenomen. De nieuwe richtlijn wordt met ingang van 1 januari 2020 geïmplementeerd in het Landelijk Schakelpunt.

Met het publiceren van de Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid, hebben de physician assistant en de verpleegkundig specialist toegang gekregen tot het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hierdoor kunnen zij als voorschrijver actuele medicatiegegevens raadplegen en ook gegevens toevoegen (bijvoorbeeld over interacties), om zorg te dragen voor het veilig voorschrijven van geneesmiddelen.

Het doel van de autorisatierichtlijn is de afspraken vast te leggen die gelden bij de uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Deze richtlijn beschrijft de afspraken over het uitwisselen van informatie rond het medicatieproces. Het doel is de medicatieveiligheid te vergroten.

Aan de hand van deze richtlijn wordt nader bepaald wie welke gegevens uit het patiëntendossier die relevant zijn vanuit oogpunt van medicatieveiligheid, mag raadplegen en wie niet. Het gaat om gegevens uit het patiëntendossier van de zorgaanbieder die de gegevens beheert of onder zich heeft. Randvoorwaarde voor raadpleging is dat de patiënt zijn/haar expliciete (Opt-in) toestemming heeft gegeven aan de brondossierhouder.

VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur het Landelijk Schakelpunt.

Download de Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid.