Alle publicaties in: Landelijke opleidingsdocumenten MPA

Landelijke opleidingsdocumenten MPA

De Master Physician Assistant (MPA) is een duale opleiding tot Physician Assistant (PA). De MPA staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs (CROHO) en is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)....