De verpleegkundig specialist heeft al zeven jaar een zelfstandige bevoegdheid, maar er heerst nog veel onduidelijkheid over de omvang van deze bevoegdheid. 

Jurriane Rendering, juridisch adviseur Gezondheidsrecht, schetst in haar column in Dé Verpleegkundig Specialist de zelfstandige bevoegdheid vanuit een juridisch perspectief.

Bekijk ook deze uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg waarnaar in de column verwezen wordt.

Lees verder in Dé Verpleegkundig Specialist (nr. 4, dec. 2019): ‘Zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialist’.