Op 1 september 2018 zijn de wijzigingen van de Wet BIG in werking getreden en mogen PA’s en VS’en zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren. Wat houdt de wijziging in en wat gaan de PA’ en VS’en hiervan merken in hun beroepspraktijk?

In dit artikel uit Dé Verpleegkundig Specialist wordt ingegaan op de wettelijke context van de voorbehouden handelingen, om welke voorbehouden handelingen het gaat en wat de voorwaarden zijn om deze uit te voeren.

Lees hier het artikel ‘Van experiment naar wetgeving. De wettelijke contact van voorbehouden handelingen‘ uit Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 4, dec. 2018.