Selecteer een pagina

Steeds vaker wordt zorg dichtbij huis georganiseerd. Zorg die voorheen in het ziekenhuis plaatsvond (de tweede lijn), vindt in toenemende mate in de eerste lijn plaats – of er tussenin. We noemen dit substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn, ofwel: anderhalvelijnszorg. Een voorbeeld van anderhalvelijnszorg is een medisch specialist die in een gezondheidscentrum spreekuur houdt.

Physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) voeren in de tweede lijn met name laagcomplexe en routinematige medische zorg uit. Een deel van deze zorg kan mogelijk verschoven worden naar de eerste lijn, bij cliënten thuis of in de wijk. Een voorbeeld is het verzorgen van complexe wonden door een verpleegkundig specialist bij de cliënt thuis; zorg die eerder in het ziekenhuis plaatvond.

Stand van zaken
In het onderzoek wordt allereerst gekeken naar de huidige stand van zaken van anderhalvelijnszorg. Vervolgens: welke factoren beïnvloeden de inzet van PA en VS van de tweede naar de eerste of anderhalve lijn, zowel nationaal als internationaal?

Het onderzoek mondt uit in een visiedocument over de ruimte voor de PA en VS in de substitutie van zorg van de tweede naar eerste/anderhalve lijn.

Het onderzoek
Het onderzoeksproject bestaat uit een literatuurstudie naar voorbeelden van PA en VS in de substitutie van zorg van de tweede naar eerste/anderhalve lijn en een dieptestudie met (inter)nationale voorbeelden. Daarna volgt een delphi-studie om tot het visiedocument te komen.

Klankbordgroep
Tijdens het onderzoek zal een klankbordgroep input leveren. In de klankbordgroep hebben de leden van het Platform VS- PA zitting, aangevuld met de Chief Nursing Officer van VWS, twee hoogleraren met expertise in de substitutie van de tweede naar eerste lijn, en een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars.

Looptijd
Het onderzoek heeft een looptijd van twee jaar. In december 2019 worden de resultaten verwacht.

Interessant voor:
De resultaten zijn relevant voor gezondheidscentra, organisaties voor wijkzorg, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en opleidingen voor PA en VS.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Drs. G. van den Brink, voorzitter landelijk platform VS/PA: geert.vandenbrink@han.nl
Dr. A. van Vught, associate lector Taakherschikking in de gezondheidszorg,: a.vanvught@han.nl

 

In het kort:

HET ONDERZOEK: Ruimte voor de inzet van PA’s en VS’en in de substitutie van zorg; belemmeringen en kansen

WAAROM: Zorg in de buurt sluit goed aan bij persoonlijke wensen en is ook vaak beter en efficiënter. De inzet van PA’s en VS’en in de substitutie van zorg draagt mogelijk bij aan de haalbaarheid van deze verschuiving en het beheersbaar houden van de zorgkosten.

HOE: Literatuurstudie; casusonderzoek; delphi-studie; bijeenkomsten klankbordgroep

VOOR WIE VAN BELANG: gezondheidscentra, organisaties voor wijkzorg, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en opleidingen voor PA en VS

LOOPTIJD: 2017-2019

CONTACT: Drs. G. van den Brink & Dr. A. van Vught