Derckx EWCC.Taakherschikkingsplan. Eindhoven: Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg; 2007