De toegankelijkheid en kwaliteit van de GGZ staat onder druk. In toenemende mate doen cliënten met GGZ-problematiek een beroep op de huisartsenzorg. Welke rol kan de VS GGZ hierin spelen?

De VS GGZ in de huisartsenzorg is een pionier op het gebied van het verlenen van geestelijke gezondheidszorg in deze setting. In dit artikel uit Nurse Academy GGZ wordt op basis van interviews met professionals inzicht gegeven in de mogelijkheden van de VS GGZ in de huisartsenpraktijk, de toegevoegde waarde en beïnvloedende factoren.

Download hier het gehele artikel.

Auteurs:

  • Ans Tordoir, verpleegkundig specialist, niet praktiserend; docent hbo verpleegkunde deeltijd; docent-onderzoeker, HAN University of Applied Sciences, Nijmegen
  • Tamara Grond, VS GGZ, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, Heerlen
  • Anneke van Vught, associate lector, lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, HAN University of Applied Sciences, Nijmegen

Bron: Nurse Academy GGZ, nummer 3, 2022
www.nurseacademyggz.nl