Eva Swart, VS in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, won met haar team de Patient Centricity Award met het project Jong, Kanker en Werk.

Het project Jong, Kanker en Werk is opgezet om jongvolwassenen met kanker praktische informatie en handvatten te bieden bij de terugkeer naar het werk. Eva Swart is verpleegkundig specialist AYA (Adolescents & Young Adults) en biedt zorg aan jongvolwassenen met kanker. Het project is uitgeroepen tot de winnaar van de Patient Centricity Award 2021.

Eva Swart van het AVL nam de prijs in ontvangst. Zij vertelt over het project en haar rol als VS hierin:

‘Als verpleegkundig specialist AYA kan ik jongvolwassenen helpen die tegen leeftijdsspecifieke vragen aanlopen. Bij de zorg die ik verleen maakt de vorm van kanker, soort behandeling en fase van de ziekte niet uit. De leeftijdsspecifieke vragen van deze patiëntengroep kunnen zeer divers zijn; denk aan arbeids- en studiegerelateerde vragen, maar ook voor vragen over bijvoorbeeld vruchtbaarheid, seksualiteit of acceptatie van ziekte. Door mijn medische en verpleegkundige kennis, kan ik op meerdere manieren de vragen van de patiënt benaderen. Deze groep patiënten valt regelmatig tussen wal en schip. Met mijn inzet en zorg hoop ik deze patiënten te kunnen helpen en daarnaast bij te dragen aan meer zichtbaarheid van deze groep binnen de organisatie en in het land.’

Door mijn medische en verpleegkundige kennis, kan ik op meerdere manieren de vragen van de patiënt benaderen.

Harold Fliervoet is voorzitter van de vakjury en verpleegkundig specialist oncologie in het CWZ: ‘Na rijp beraad heeft de vakjury geoordeeld dat de award toekomt aan het project Jong, Kanker en Werk van het AVL. Jaarlijks krijgen 2.700 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. In Nederland is de arbeidsgeneeskundige ondersteuning beperkt, terwijl de behoefte aan informatie groot is. In een webcast-reeks wil het AVL handvatten gaan bieden aan deze groep jongvolwassenen bij hun vragen over werk & re-integratie.”

De Patient Centricity Award wordt jaarlijks uitgereikt ter bekostiging of ontwikkeling van patiëntgerichte projecten. Het is een initiatief van Takeda Oncology, dat het als een belangrijke taak ziet om een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de behandeling van patiënten met een oncologische aandoening.

Aan de Patient Centricity Award is een geldprijs verbonden van € 10.000, een ‘unrestricted educational grant’ van initiatiefnemer Takeda Oncology.