Connie Rijlaarsdam, oprichtster van het programma ‘Nu Niet Zwanger’, heeft de Els Borst-Prijs gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens het 11e jaarcongres van V&VN Verpleegkundig Specialisten. De Els Borst Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een verpleegkundig specialist die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het beroep. Connie kreeg de prijs, bestaande uit een beeldje ‘Bekroning op het werk’, een oorkonde en een geldbedrag van €500,00, uit handen van Dirk Borst, zoon van oud-minister Els Borst-Eilers, naar wie de prijs vernoemd is. 

‘Nu Niet Zwanger’ is een programma waarbij kwetsbare mannen en vrouwen ondersteund worden om de regie te nemen over hun kinderwens. ‘Nu Niet Zwanger’ is in 2014 met een pilot gestart in Tilburg. Nu, vijf jaar later wordt het programma landelijk uitgerold en is het opgenomen in het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS.

De beoordelingscommissie roemt het door Connie Rijlaarsdam gestarte programma. Zij ging in gesprek met kwetsbare ouders over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Door hier aandacht aan te besteden en door praktische, financiële en organisatorische barrières weg te nemen, werden zij in staat gesteld hun kinderwens vrijwillig en gemotiveerd uit te stellen. Zo kregen zij weer regie over hun eigen kinderwens.

Connie: “Toon aan wat echt belangrijk is. Daar maak je het verschil. Dan kom je vanzelf verder en kom je aan tafel bij mensen die de beslissingen nemen. En natuurlijk moeten er ook dingen op zijn plek vallen. Door betrokkenen niet alleen enthousiast te maken maar ook verantwoordelijk gaan mensen het verhaal voor jou vertellen, zodat je het niet alleen hoeft te doen. Daar zit de kracht van ‘Nu Niet Zwanger’”.

Samenwerken

De beoordelingscommissie was onder de indruk van het project dat kleinschalig begon en uitgroeide naar een landelijk project, ondergebracht bij GGD GHOR Nederland in samenwerking met Rutgers. Daarnaast is Connie in gesprek gegaan met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Haar programma ‘Nu niet zwanger’ is geadopteerd en opgenomen in het landelijk actieprogramma ‘Kansrijke Start’.

De beoordelingscommissie geeft aan dat zij hiermee een multidisciplinaire interventie heeft geïnitieerd, geïmplementeerd en geborgd binnen Nederland. Het laat onder andere zien dat goede netwerkrelaties nodig zijn om op beroepsoverstijgende samenwerkingsverbanden aan te kunnen gaan.

Nominaties

Er waren vier nominaties voor de Els Borst Prijs 2019. De andere drie genomineerden, die de beoordelingscommissie ook allen roemt om hun verdiensten als verpleegkundig specialist, waren:

  • Piet van der Meulen, verpleegkundig specialist chronische zorg in het UMCG, expertisegebied hiv/hepatitis
  • Nico Tönjes, verpleegkundig specialist acute zorg bij RAV IJsselland
  • Jeannette Germs, verpleegkundig specialist intensieve zorg in het UMCG, expertisegebied IVF

De beoordelingscommissie bestond uit Esmeralda van Leeuwen, voorzitter en secretaris Els Borst Prijs, Bas Bol, bestuurslid V&VN VS, Inge Rinzema, vice-voorzitter V&VN VS, Wim Houtjes, hoofdopleider GGZ VS en Sylvia Verhage, de winnaar van de prijs in 2018.