Met een helder geformuleerde en georganiseerde taakherschikking kan binnen de orthopedie een soepelere organisatie ontstaan met meer persoonlijke aandacht voor de patiënt en een gerichtere inzet van de medisch specialist.

Taakherschikking binnen de orthopedie heeft een duidelijke meerwaarde. Dat blijkt uit onderzoek door het Radboudumc. De verpleegkundig specialist en de physician assistant hebben taken in de kliniek, polikliniek, OK en op het gebied van kwaliteit, onderwijs en wetenschap. Dit komt de de kwaliteit ten goede. De toegankelijkheid kan worden geborgd door hen nieuwe en controlepatiënten op de polikliniek te laten beoordelen. De kosten kunnen worden bewaakt als zij routinezorg uitvoeren, waardoor de orthopeed meer tijd heeft voor complexere zorgvragen. Met een helder geformuleerde en georganiseerde taakherschikking kan een soepeler organisatie ontstaan met persoonlijke aandacht voor de patiënt en een gerichtere inzet van de specialist.

Lees hier het volledige artikel ‘Taakherschikking maakt orthopedie beter‘ uit Dé Verpleegkundig Specialist, nr 3, september 2018.