Huisartsen of huisartsorganisaties die vanaf september 2023 een PA of VS willen opleiden, kunnen tot 1 februari 2023 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van KOH (Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg).

Het formulier plus benodigde bijlagen dient u vóór 1 februari 2023 te sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. De stimuleringssubsidie is dus geen vooraf vastgesteld bedrag.

Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Kans voor huisarts

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de PA en VS biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Financiële drempels wegnemen

Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Vragen?

Neem contact op met stichting KOH via telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar info@stichtingkoh.nl.

Lees ook: