Huisartsen en huisartsorganisaties die vanaf september 2019 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden, kunnen tot 10 december 2018 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. 

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van KOH.

U kunt het formulier plus bijlagen vóór 10 december 2018 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of de aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is.

Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Kans voor huisarts 

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort 

Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Vragen? 

Neem contact op met de projectleider Emmy Derckx op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar e.derckx@stichtingkoh.nl.