KOH (Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn) maakte deze infographic over de verschillende functies binnen de huisartsenzorg. Het sluit goed aan bij de nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’ die de huisartsen onlangs toevoegden aan hun kernwaarden. 

Huisartsen leveren samen met hun team goede medische zorg. Dat staat nu ook in de nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’ die huisartsen onlangs vaststelden.

Hoe staan de diverse functies in relatie tot elkaar? Bekijk hieronder de infographic.

  • De doktersassistent verheldert de hulpvraag van de patiënt.
  • Als een zelfzorgadvies niet aan de orde is, maakt zij een afspraak op het spreekuur van de huisarts, VS of PA. Net als de huisarts diagnosticeren en behandelen de VS en PA klachten.
  • Als de diagnose is gesteld kan de huisarts, VS of PA de patiënt verwijzen naar de POH, POH-GGZ en vanaf plm. 2021 ook naar de praktijkverpleegkundige (PVH).
  • Kent de patiënt de POH of POH-GGZ al? Dan kan de doktersassistent meteen verwijzen naar deze zorgverleners.

KOH Kaart Positionering beroepsbeoefenaren in de huisartsenpraktijk

Download hier de infographic in PDF

Bron: KOH.nl

Herijking kernwaarden huisartsen

In januari 2019 hebben huisartsen de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg bekendgemaakt, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

De ‘oude’ kernwaarden (persoonsgericht, generalistisch en continu) blijken nog te staan als een huis, maar wel met een duidelijke aanscherping en update naar de uitdagingen van deze tijd.

Dit is er veranderd:

  • Binnen de kernwaarde ‘persoonsgericht’ is de inbreng van de patiënt nadrukkelijker benoemd;
  • De term ‘generalistisch’ is aangescherpt tot ‘medisch-generalistisch’. De huisarts is de medisch-generalistisch expert, gericht op lichamelijke en psychische klachten en passende medische zorg;
  • Huisartsen vormen een constante factor in de medische zorg voor patiënten, waarbij verduidelijkt is dat huisartsenzorg (maar niet per definitie de huisarts zelf) continu beschikbaar is voor klachten die snel een medische beoordeling vereisen;
  • De nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk‘ is toegevoegd. Deze is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.

Bron: LHV.nl