Sinds 15 mei kunnen alle afgestudeerde PA’s een aanvraag indienen voor registratie bij het BIG-register.

Registratie gaat niet automatisch. PA’s moeten zelf de aanvraag voor registratie doen. Op 1 september wordt het BIG-register van PA’s openbaar en gaat de wetswijziging in.

Na een experiment van vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de PA in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) definitief geregeld. In 2012 begon een proef met PA’s en Verpleegkundig specialisten (VS).

Uit evaluatieonderzoek is gebleken dat de PA bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen en de juiste inzet van professionals. Om deze reden wordt de PA opgenomen in artikel 3 van de wet BIG. Daartoe hebben minister Bruins (MZS) en minister Grapperhaus (JenV) op 11 mei jl. het besluit gepubliceerd in het staatsblad.

BIG-register
Op het moment dat de wijziging van de Wet BIG op 1 september 2018 in werking treedt, is de registratie van PA’s geldig en zichtbaar in het BIG-register. Voor de PA ‘s die in het BIG-register vermeldt staan, geldt dat ze:

 • een wettelijk beschermde beroepstitel hebben;
 • zelfstandige bevoegdheid hebben voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen;
 • vallen onder het tuchtrecht.

Zelfstandige bevoegdheid
Tot 1 september blijft het experimenteerartikel (artikel 36a) van kracht. Op grond van het experimenteerartikel hebben PA’s al zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van de volgende voorbehouden handelingen:

 • katheterisaties
 • heelkundige handelingen
 • injecties
 • puncties
 • voorschrijven van UR-geneesmiddelen
 • endoscopieën
 • electieve, elektrische cardioversie
 • defibrillatie

Zelfstandige bevoegdheid betekent dat de PA zelfstandig diagnose kan stellen en een behandeling kan starten. Sinds 2015 kunnen PA’s zelfstandig een DBC openen en sluiten.

Lees ook: voorBIGhouden 2
Eindrapportage Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de
Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant: Electieve cardioversie, defibrillatie, endoscopie