PA’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de somatische zorg binnen de ggz.

Voor de kwaliteit en de continuïteit van de somatische zorg is het belangrijk dat er binnen instellingen een structurele inzet is van professionals die de continuïteit en kwaliteit van de somatische zorg bewaken. De PA is daar bij uitstek geschikt voor.

Gezien het tekort aan psychiaters en somatisch artsen, is er volgens Anneke van Vught (associate lector  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Frank van der Heijden (psychiater en opleider psychiatrie) volop ruimte voor de pa in de ggz.

Lees hier het volledige artikel uit Tijdschrift voor Psychiatrie, feb. 2019: Physician assistant voor de somatische zorg binnen de ggz.