Het RIVM heeft de tekst in de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie voor de uitvoerende zorgprofessionals aangepast. In paragraaf 1.2 staat nu: ‘Waar ‘arts’ staat, kan ook verpleegkundig specialist AGZ of physician assistant gelezen worden’. V&VN VS en NAPA hebben gezamenlijk het verzoek hiervoor gedaan.

PA’s en VS AGZ hebben hierdoor een duidelijke rol in de uitvoering van COVID-19-vaccinatie. Hierbij blijft het basisprincipe uit de wet BIG gelden dat de PA en VS AGZ bevoegd is, mits bekwaam.

Deze tekst is te vinden op de website van het RIVM bij ‘veel gestelde vragen voor professionals’. Hier wordt een bondige samenvatting gegeven van de volledige richtlijn.

Het RIVM heeft laten weten dat de uitvoeringsrichtlijn hét brondocument voor uitvoerende partijen/zorgprofessionals is.

Bron: RIVM