Verpleegkundig specialist Nynke Boonstra is benoemd tot hoogleraar Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg, verbonden aan het UMC Utrecht. Ze is de eerste VS op een Nederlandse leerstoel, maar ze rekent erop dat ze niet de laatste zal zijn. ‘Voor de verdere ontwikkeling van ons vak is het cruciaal dat meer verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zich op wetenschappelijk niveau gaan bezighouden.’

De leerstoel die Boonstra bekleedt, concentreert zich op het vakgebied van de GGZ. Boonstra combineerde haar werk als verpleegkundige in de GGZ met een studie verplegingswetenschappen, werd verpleegkundig specialist en lector bij hogeschool NHL Stenden. Haar onderzoek concentreert zich vooral op herstel en veerkracht van bijvoorbeeld mensen met een psychose.

Het hoogleraarschap wordt verdiepender dan het lectoraat. Daarnaast hoopt ze de weg vrij te maken voor meer verpleegkundig specialisten ggz en verplegingswetenschappers in de wereld van de wetenschap. ‘Als we verder willen komen als beroepsgroep, dan moeten we ook zelf zorgen voor de verdieping van ons vakgebied. Promovendi die ik begeleid of waarmee ik samenwerk zijn vaker (basis)arts of psycholoog, maar zelden verpleegkundige of verpleegkundig specialist.’

Lees het volledige interview op de website van V&VN

Foto © Friso Bruins