In juni 2020 presenteerde V&VN VS de Notitie centraal beleid verpleegkundig specialisten ziekenhuizen.

Aanleiding waren vragen van verpleegkundig specialisten over de positie van verpleegkundig specialisten in ziekenhuizen. Maar ook de Monitor Taakherschikking die de Nederlandse Zorgautoriteit in het voorjaar van 2019 uitbracht leidde tot deze notitie.

Het doel van de notitie is onder meer vakgroepen van verpleegkundig specialisten in (academische) ziekenhuizen te inspireren om de positie van de beroepsgroep en van de vakgroep verpleegkundig specialisten in ziekenhuizen te versterken.

De notitie is primair gericht op vakgroepen van verpleegkundig specialisten in (academische) ziekenhuizen. Maar de notitie kan ook als inspiratie dienen in andere sectoren waaronder de langdurige zorg, de acute zorg, de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Lees de Notitie centraal beleid verpleegkundig specialisten ziekenhuizen.