Huisartsen, of hun organisaties, die vanaf september 2020 een VS of PA willen opleiden, kunnen tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. De inzet van de VS en PA biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken.

Nog weinig VS’en en PA’s  werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

Tegemoetkoming

Huisartsen kunnen een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten van een PA of VS in hun praktijk. Deze aanvraag dient vóór 1 februari 2020 ingediend te zijn.

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Meer informatie

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen, vindt u op de website van KOH.

Het formulier plus benodigde bijlagen dient u vóór 1 februari 2020 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Vragen? Neem contact op met de projectleider Emmy Derckx op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar e.derckx@stichtingkoh.nl.

Bekijk hier ook een infographic over de verschillen in taken en bevoegdheden tussen VS en PA in de huisartsenzorg.