Hoe maak je inzichtelijk wat de bijdrage is van een PA of VS aan de productie van het ziekenhuis? En wie kun je het beste inzetten in welke situatie? Om deze vragen te beantwoorden is onderzoek uitgevoerd. Het resultaat is de doelmatigheidsanalyse. Met dit instrument kunnen instellingen vooraf de inzet van een PA of VS inschatten – en vervolgens, waar nodig, bijsturen.

De physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) zorgen voor een kwalitatieve impuls en dragen bij aan de beantwoording van de toegenomen zorgvraag. Dit komt naar voren uit verschillende onderzoeken. Toch blijft de vraag of een PA of VS in elke situatie past en wat de bedrijfsmatige effecten zullen zijn van hun inzet.

Business cases

Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn in vier verschillende ziekenhuizen 13 voorbeelden van de inzet van de PA of VS in kaart gebracht. In deze voorbeelden worden verschillende aspecten beschreven:

  • financiële gegevens;
  • effecten op de kwaliteit van zorg en de gezondheid;
  • de ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt;
  • de effecten die zorgverleners ervaren op de werkdruk;
  • werktevredenheid van zorgverleners.

Instrument

De voorbeelden geven een beeld van de inzet van de PA of VS. Hiermee hebben de onderzoekers een instrument kunnen construeren. Met dit instrument krijgt elke praktijk handvatten om de inzet van een PA of VS vóóraf in te schatten en vervolgens ook te volgen en zo nodig bij te sturen.

Het instrument bestaat uit een interviewprotocol, een kwantitatieve sjabloon en een kwalitatieve sjabloon. Met het interviewprotocol kunnen instellingen de inzet van een PA of VS beschrijven. De doelmatigheid van de inzet kan bepaald worden in de kwantitatieve en kwalitatieve sjablonen. Deze templates zijn te downloaden zodat instellingen zelf aan de slag kunnen.

Over het onderzoek

Het instrument doelmatigheidsanalyse voor de PA of VS in het ziekenhuis is een uitgave van het Platform Zorgmasters en is tot stand gekomen door een samenwerking met het Radboudumc, afdeling PVI, en de HAN, University of Applied Sciences. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft inhoudelijke een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de beschrijvingen en het instrument. De beschrijving en ontwikkeling van het instrument is mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het onderzoek, het instrument, de best practices en de methode zijn te raadplegen via een interactieve website die onderdeel is van Platform Zorgmasters.

Ga naar ‘Doelmatigheidsanalyse voor de PA en VS binnen de medisch specialistische zorg (MSZ)