EPA’s worden gebruikt bij de meeste verpleegkundige en medische vervolgopleidingen. Is er ook een rol voor EPA’s ná diplomering? Daar is onderzoek naar gedaan onder physician assistants.

EPA staat voor Entrustable Professional Activity, voor: ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’. EPA’s zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen. EPA’s zijn een belangrijke basis voor het leren op de werkplek en in de opleidingsinstelling.

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan EPA’s. Timo de Raad et al onderzochten het gebruik van EPA’s onder alumni van MPA-programma’s in Nederland, waar EPA’s al sinds 2010 worden gebruikt. Spelen EPA’s ook na het afstuderen nog een rol? En zo ja, hoe?

Van de respondenten gaf 60% (n = 252) aan nieuwe competenties en vaardigheden toe te voegen na hun afstuderen. Een derde (n = 120) van de respondenten was opgeleid in op EPA’s gebaseerde programma’s. Bijna alle EPA-opgeleide PA’s (96%; n = 103) achtten de EPA-structuur geschikt om opdrachten te behouden en te vernieuwen.

Deze studie laat zien dat EPA’s een blijvende rol kunnen spelen voor PA’s na hun afstuderen. De onderzoekers formuleren ook een visie voor de toekomst.

Auteurs: de Raad, Timo MPA, MHPE; Wiersma, Fraukje MD, PhD; Kuilman, Luppo MPA, PhD; ten Cate, Olle PhD

Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport (pdf)

 

Bron: Journal of Continuing Education in the Health Professions ():10.1097/CEH.0000000000000467, December 21, 2022. | DOI: 10.1097/CEH.0000000000000467