Vanaf 1 januari 2021 is het specialisme Algemene Gezondheidszorg een feit. Hiermee gaat de wens van de beroepsgroep in vervulling om de huidige indeling van vijf specialismen terug te brengen naar twee: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Op dit moment zijn er op grond van de Wet BIG vijf specialismen voor verpleegkundig specialisten. Uit een evaluatie door het College Specialisme Verpleegkunde (CSV) in 2015 bleek dat de huidige indeling in de praktijk niet herkenbaar is. In de praktijk worden de vijf specialismen niet allemaal gebruikt en is er sprake van overlap. Daarom is er opnieuw gekeken naar de indeling in specialismen.

Complete zorgvraag

Het nieuwe specialisme AGZ geeft VS’en met een somatisch specialisme een brede basis en een herkenbare titel met duidelijke bevoegdheden. Zij kunnen zich als behandelaar nu officieel richten op de complete zorgvraag van een patiënt binnen hun expertisegebied. Die breedte is van belang omdat bijvoorbeeld een patiënt zowel een spoedeisende als een chronische zorgvraag kan hebben.

Veel enthousiasme

Op 13 juli 2020 gaf de minister voor Medische Zorg toestemming voor de invoering van het nieuwe specialisme AGZ per 1 januari 2021. In aanloop naar de invoering van het nieuwe specialisme, was er al veel enthousiasme over de nieuwe indeling en het specialisme algemene gezondheidszorg. Voor veel verpleegkundig specialisten is de indeling zó logisch dat zij de officieel nog niet-ingevoerde titel al gebruiken.

Invoering nieuw specialisme AGZ

In het nieuwe specialisme worden de vier somatische specialismen samengevoegd. De voorbereidingen voor de implementatie van het nieuwe specialisme zijn in volle gang.

Op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) lees je het laatste nieuws. Op de themapagina vind je alle informatie over het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg overzichtelijk bij elkaar. Van procedures, aanvullend scholingsprogramma tot veel gestelde vragen. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt over hoe de overgang naar het nieuwe specialisme in zijn werk gaat en welke stappen je mogelijk moet ondernemen, vind je dat op deze pagina terug.

Nieuwe folders VS AGZ

V&VN VS heeft nieuwe folders ontwikkeld voor zowel de VS AGZ als de VS GGZ. Deze zijn er voor patiënten en samenwerkingspartners (AGZ en GGZ). Ook de factsheet over de verpleegkundig specialist is vernieuwd. Bekijk ze op deze website bij Praktijk.

Bronnen: V&VN VS, Verpleegkundig Specialisten Register