De verpleegkundig specialist is een een aanwinst voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. De VS werkt op het scharnierpunt van het medisch en verpleegkundig domein en is daarom een onmisbare schakel in de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het beoordelen van aandoeningen bij verstandelijk gehandicapten is niet gemakkelijk. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak meer ernstige gezondheidsproblemen en een andere manier van communiceren over hun gezondheidsklachten.

De complexe zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vraagt veel van de – meestal agogisch opgeleide – begeleiders. Deze begeleiders hebben veel kennis en inzicht op psychologisch en gedragsmatig gebied, maar missen vaak de kennis om problemen op medisch en somatisch gebied tijdig te signaleren.

De verpleegkundig specialist VGZ (verstandelijk gehandicaptenzorg) is een schakel tussen mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. De VS maakt deel uit van een multidisciplinair team en brengt nieuwe medische én verpleegkundige kennis en inzichten binnen de sector.

Dit artikel uit Dé Verpleegkundig Specialist gaat in op de specifieke zorgbehoefte van mensen met een verstandelijke beperking en de rol van de VS binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Bekijk hier het artikel ‘De verpleegkundig specialist binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg: een aanwinst’ uit Dé Verpleegkundig Specialist, nr 4, december 2018.