Veel VS’en werken nauw samen met gespecialiseerd verpleegkundigen. Er bestaat echter onduidelijkheid en discussie over de toegevoegde waarde van de VS ten opzichte van de gespecialiseerd verpleegkundige.

Voor een goede positionering van de VS, is het cruciaal om inzicht te krijgen in de praktijk van de VS en hun perspectief op de toegevoegde waarde van de VS. Deze exploratieve kwalitatieve studie beschrijft het perspectief van de VS op zijn of haar toegevoegde waarde ten opzichte van de gespecialiseerd verpleegkundige op de polikliniek in het ziekenhuis.

De VS onderscheidt zich op verschillende gebieden, in zowel directe patiëntenzorg als op overstijgend niveau. De toegevoegde waarde van de VS’en wordt aangestuurd door verpleegkundig leiderschap en is met name zichtbaar in de integratie van ‘care’ en ‘cure’, het verpleegkundig expertniveau en competenties op het gebied van wetenschap en kwaliteitsverbetering.

De toegevoegde waarde van de VS wordt echter niet (altijd) volledig benut. De taakverdeling tussen disciplines moet beter afgestemd worden zodat alle disciplines worden aangesproken op hun unieke competenties en hun toegevoegde waarde in de praktijk kunnen brengen. VS’en moeten daarvoor in dialoog gaan met gespecialiseerd verpleegkundigen en artsen om een taak- en rolverdeling vast te stellen die recht doet aan zowel hun eigen discipline als die van de andere in het team aanwezige disciplines.

Lees verder in het Engelstalige artikel door Enzio Boeijen, Jeroen Peters & Anneke van Vught, gepubliceerd in het Journal of the American Association of Nurse Practitioners (JAANP): Nurse practitioners leading the way: An exploratory qualitative study on the added value of nurse practitioners in outpatient care in the Netherlands.