Per 1 januari 2019 is het voor de verpleegkundig specialist en de physician assistant mogelijk om ook bij een intercollegiaal consult (ICC) en medebehandeling een diagnosebehandelingcombinatie (DBC), met bijbehorende verrichting, op eigen naam te registeren.

Sinds januari 2015 is het mogelijk voor een VS en PA om reguliere poliklinische consulten te registreren in het ziekenhuis. Dit was niet geregeld voor een ICC ef medebehandeling.
In de praktijk voeren PA en VS regelmatig ICC of medebehandeling uit, maar ze kunnen hiervoor niets registeren.

Voor het tijdschrift Dé Verpleegkundig Specialist ging Hanneke Voorneveld-Nieuwenhuis (VS intensieve zorg bij somatische aandoeningen) in gesprek met drie collega’s die dit onderwerp onder de aandacht hebben gebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

En met succes: per 1 januari 2019 zijn aan VS en PA registratierechten toegekend voor het zelfstandig registreren van ICC en medebehandeling, omdat dit bijdraagt aan taakherschikking en aan transparantie van zorg.

Lees hier het volledige artikel ‘NZa regelt ook DBC voor ICC en medebehandeling door VS en PA in het ziekenhuis’ uit Dé Verpleegkundig Specialist, nr 4, december 2018.