Het Landelijk Opleidingsoverleg Master Advanced Nursing Practice (LOO MANP) publiceerde het competentieprofiel van praktijkopleiders en de opleidingsgroep van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios).

In 2019 presenteerde V&VN VS het nieuwe beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist. Aanleiding was de indeling van vijf naar twee specialismen: AGZ en GGZ.

Daarna is in 2020 ook het landelijk opleidingsprofiel voor de Master Advances Nursing Practice herzien. Dit opleidingsprofiel vormt de basis waarmee iedere opleiding een eigen opleidingsprogramma schrijft. De tekst is algemeen van aard en geeft hoofdlijnen aan.

Er is ook een richtlijn voor docenten en praktijkopleiders die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en uitwerking van het praktijkleerprogramma. Deze richtlijn is in 2021 herzien naar aanleiding van de introductie van EPA’s (Entrusted Professional Activities).

Nieuw: competentieprofiel voor praktijkopleiders vios

Dit jaar heeft het LOO MANP daar een document aan toegevoegd: het profiel voor de praktijkopleider en de opleidingsgroep die het praktijkonderwijs verzorgen voor de vios. In dit profiel is onder meer vastgesteld welke taken de praktijkopleider en de opleidingsgroep hebben en waar ze verantwoordelijk voor zijn.

In het LOO MANP zijn alle negen MANP’s van Nederland vertegenwoordigd.

Direct downloaden: