De VS GGZ is een nieuwe professional in de huisartsenzorg. Wat doet een VS GGZ in de praktijk?

KOH vroeg het aan verpleegkundig specialisten die in de GGZ werken. De enquête is ingevuld door 18 VS’en GGZ. Uiteindelijk waren er 11 bruikbare reacties.

De enquête

Van de 11 respondenten zijn zes man en vijf vrouw met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar. Bijna de helft van de ondervraagden werkt alleen in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Ongeveer 40% combineert de huisartsenpraktijk met een GGZ-instelling; de anderen werken op een huisartsenpost en in een GGZ-instelling.

De VS GGZ werkt gemiddeld 22 uur per week (tussen 8 en 40 uur). Zestig procent van de ondervraagden werkt alleen als VS GGZ; de rest combineert de functie van VS GGZ met die van POH GGZ.

Welke patiënten ziet de VS GGZ?

Bijna alle VS’en GGZ diagnosticeren en behandelen volwassenen met een breed scala aan aandoeningen en klachten als depressie, angststoornissen, burn-out en psychosociale problemen (slaap- en relatieproblemen). De ernst van de klachten varieert van lichte psychische klachten, tot lichte tot matige enkelvoudige psychische stoornissen, tot chronische psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Eén VS GGZ ziet regelmatig zorgmijders die niet voor behandeling naar een GGZ-instelling willen.

Wat doet de VS GGZ?

De VS GGZ combineert veel verschillende taken:
Screening 100%
Psyco-educatie 100%
Uitvoeren gespreksbehandelingen 90,9%
Psychosociale ondersteuning bij psychische klachten 90,9%
Verwijzen naar generalistische en gespecialiseerde GGZ 90,9%
Preventie 81,8%
Uitvoeren psychiatrisch onderzoek en stellen diagnose 81,8%
Aanvragen aanvullend onderzoek 81,8%
Opstellen, bewaken en regie voeren van het behandel- en zorgbeleid 72,7%
Uitvoeren psychotherapeutische interventies bij psychische stoornissen 72,7%
Geven van onderwijs, advies en begeleiding aan andere medewerkers 72,7%

Bij twee VS’en GGZ duurt een consult 20 minuten. Bij de rest ligt dat tussen de 20 en 60 minuten.

Welke voorbehouden handelingen verricht de VS GGZ?

Bijna iedereen schrijft herhaalrecepten uit voor medicatie. Een groot aantal schrijft ook het eerste recept voor. Het geven van injecties (depot medicatie) komt maar weinig voor.

Hoe verloopt de triage?

Komen patiënten meteen bij de VS GGZ terecht doet de huisarts altijd het eerste consult? Bij driekwart van de ondervraagden komt het allebei voor. Bij de rest krijgt een patiënt met een GGZ-hulpvraag altijd eerst een consult bij de huisarts.

Niet alleen behandeling van licht psychische klachten

Tachtig procent van de VS GGZ geeft zorg die volgens de regelgeving valt in de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Hiervoor worden twee redenen het meest genoemd. De eerste reden is dat de patiënt op de wachtlijst staat voor de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ. In de tussentijd biedt de VS GGZ ter overbrugging ondersteuning en begeleiding. De tweede reden is dat de VS GGZ bekwaam is om zelf de diagnostiek en behandeling van die klacht uit te voeren waardoor een verwijzing naar de tweede lijn voorkomen wordt. De helft van de ondervraagden noemt ook de drempels in de doorwijsmogelijkheden als reden om zelf te starten met de behandeling. Zoals een VS GGZ zegt: ‘Enorme lange wachttijden in de GGZ hebben tot gevolg dat casuïstiek niet op zich kan laten wachten.’

Hoe wordt de functie betaald?

Zes VS’en GGZ worden betaald uit de POH-module, bij vier personen gaat het om een detachering vanuit de basis generalistische of specialistische GGZ. Eén respondent kon de vraag niet beantwoorden.

Hoe gaan we verder?

Het Kenniscentrum gaat kijken of we met deze resultaten in de hand de VS GGZ kunnen positioneren in het huisartsenteam. Hebt u ideeën hoe we dat moeten doen? Neem contact op met KOH.