In de laatste jaren wordt een toename gezien van het aantal physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS-en) dat in de revalidatiegeneeskunde wordt opgeleid. Het beoogde doel van het project is om inzicht te krijgen in de inzet en de taken (inclusief verantwoordelijkheden) van physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS-en) in de revalidatiegeneeskunde en welke consequenties dit heeft voor het werk van andere zorgprofessionals zoals artsen, paramedici en verpleegkundigen. Daarbij wordt beoogd inzicht te krijgen op welke wijze de PA en VS een bijdrage levert aan het sneller herstel van patiënten, met de transmurale/ extramurale borging hiervan. Dit betreft een pilot studie in de regio Arnhem/ Nijmegen.

Het project wordt uitgevoerd door het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening Het project heeft een startsubsidie ontvangen van  het  Centre of Expertise Sneller Herstel voor een looptijd van 10 maanden.

Lees het rapport Taakherschikking in de revalidatiegeneeskunde.

Contact:
Anneke van Vught  (senior onderzoeker Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening), a.vanvught@han.nl
Miranda Laurant (lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening), miranda.laurant@han.nl

Lees verder:
Artikel in e-journal Sneller Herstel,  nummer 3
Artikel in e-journal Sneller Herstel, nummer 4