van Essen G, Derks M, Bloemendaal I. Praktijkervaringen met taakherschikking in de zorgsector. Aaansprekende voorbeelden in het medische domein. Utrecht: Prismant; 2006