Dinsdag 1 december vond een webinar plaats over anderhalvelijnszorg. In onderstaande video’s vertellen PA’s en VS’en over hun project in anderhalvelijnszorg.

Het verplaatsen van zorg die voorheen door een medisch specialist in het ziekenhuis verleend werd, naar de patiënt thuis of in een gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk wordt aangeduid als anderhalvelijnszorg.

In de afgelopen jaren heeft HAN University of Applied Science in opdracht van het Platform Zorgmasters onderzoek gedaan naar de ruimte voor PA’s en VS’en in anderhalvelijnszorg. In januari 2020 is het rapport gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op dinsdagavond 1 december 2020 zijn in een webinar de bevindingen over de rol van de PA en de VS in anderhalvelijnszorg toegelicht door de onderzoekers en professionals.

Het webinar was bedoeld voor PA’s, VS’en, geneeskundig specialisten, profielartsen en andere belangstellenden (bijvoorbeeld managers, beleidsmakers). Het is georganiseerd door de beroepsverenigingen NAPA en V&VN VS, HAN University of Applied Science en Platform Zorgmasters. De webinar is geaccrediteerd.

De webinar is hier rechtstreeks terug te zien.

Voorbeelden

In onderstaande video’s vertellen PA’s en VS’en over hun project in anderhalvelijnszorg.

Zorgmaster ‘ambuzorg’
Ruud Verhalle is verpleegkundig specialist bij de ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord. Hij vertelt over de meerwaarde van de zorgmaster in de prehospitale setting.

 

Mijn kliniek
Paula de Ruiter is Physician Assistant op de afdeling vaatchirurgie. Ze werkt nu in de vaatkliniek, gesitueerd tussen de huisarts en het ziekenhuis.

 

De Spoed(poli)kliniek
Michiel Gorzeman en Jocelyn Berdowski hebben de spoedkliniek bedacht. Patiënten met een laag-complexe zorgvraag worden behandeld door de PA of VS.

 

De wijkkliniek
Emma Potgieter is PA in opleiding op gebied van geriatrie. Mandy van Rijn is VS geriatrie. Zij zijn werkzaam bij de Wijkkliniek, een ziekenhuisafdeling in het verpleeghuis, bedoeld voor geriatrische patiënten met een acute ziekte.

 

Allerzorg
Anja Hulzinga werkt voor Allerzorg en onder andere voor het ziekenhuis op wielen. Zij is VS op gebied van wondzorg en dermatologie.

 

Regiopoli
Itske Kappert is freelance PA obstetrie en gynaecologie. Zij werkt onder andere voor een anderhalvelijnscentrum gynaecologie, een fertiliteitscentrum en een huisartsenpraktijk.