De masteropleiding tot verpleegkundig specialist in de ggz wordt door tien verschillende opleidingsinstituten aangeboden. Al deze opleidingen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Wat zijn de overeenkomsten tussen deze opleidingen? En vooral: waarin liggen de verschillen?

De masteropleiding tot verpleegkundig specialist in de ggz wordt door tien verschillende opleidingsinstellingen voor hoger beroepsonderwijs verzorgd. Alle opleidingen voldoen aan de daartoe gestelde eisen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

De opleidingen hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Iedere aanbieder van de opleiding tot VS-ggz:

  • heeft zijn eigen visie op onderwijs;
  • legt eigen accenten;
  • geeft een eigen invulling aan het curriculum;
  • organiseert de opleiding op de voor hen best passende manier.

Tweejarig vs. driejarig

De grootste verschillen bestaan tussen de categorale opleiding GGZ-VS en de overige opleidingen VS-ggz. De opleiding GGZ-VS wijkt alleen al door een opleidingsduur van drie jaar sterk af van de andere opleidingen tot VS-GGZ die twee jaar duren. De driejarige opleiding blijft meer in het verpleegkundige domein. De tweejarige opleiding is meer gericht op taakherschikking en geeft aandacht aan zowel het medische als het verpleegkundige domein.

Om feiten van fictie te scheiden hebben Jeroen Peters (HAN), Riet van Dommelen (HU) & Rob Bakker (GGZ-VS) de meest saillante overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht. De focus ligt op het verschil tussen de tweejarige opleidingen die door negen hogescholen worden verzorgd en de driejarige opleiding van de opleidingsinstelling GGZ-VS.

Bekijk hier het pdf-document ‘Overeenkomsten en verschillen tussen de 2- en de 3-jarige MANP opleidingen

Bron: www.ggzvs.nl