Selecteer een pagina

Hoeveel PA’s en VS’en zijn in de toekomst nodig? Het Capaciteitsorgaan gaat in opdracht van het ministerie van VWS op zoek naar het antwoord op deze vraag. U kunt hieraan bijdragen door een digitale enquête in te vullen.

Onlangs is het aantal opleidingsplaatsen voor PA’s en VS’en uitgebreid. Het gaat om 30 extra opleidingsplaatsen bij de opleiding tot PA en 60 extra bij de opleiding tot VS die in september kunnen starten. Het ministerie van VWS heeft dit toegezegd. Niemand weet echter of dat aantal voor de toekomst te weinig, genoeg of te veel is.

Als bestuurder of zorgmanager heeft u daar wel een beeld van voor uw eigen organisatie. Om die reden wil het Capaciteitsorgaan graag uw stem horen en heeft een digitale enquête uitgebracht.

De enquête bevat vragen over de besluitvorming over het al dan niet aannemen en opleiden van deze en andere zorgprofessionals in uw sector.

De uitkomsten van het onderzoek worden door het Capaciteitsorgaan gebruikt voor adviezen aan het ministerie van VWS over de benodigde (opleidings)capaciteit van PA’s en VS’en.

Onderzoek naar verschillen en toekomstverwachtingen

Uit de praktijk blijkt dat in de verschillende zorgsettings (medisch-specialistische zorg [MSZ], huisartsenzorg, wijkzorg, ELV, verpleeghuiszorg, revalidatiecentra en gehandicaptenzorg) grote verschillen zijn in de omvang en inzet van PA’s en VS’en. Ook de instroom in de opleidingen verschilt per sector.

Met de uitkomsten van de enquête wil het Capaciteitsorgaan weten waardoor deze verschillen zijn ontstaan en wat de toekomstverwachtingen zijn. Zijn de verschillen vooral te verklaren aan de hand van veranderingen in beleid en bekostiging of ligt het aan het aantal betrokkenen bij het besluitvormingsproces over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en?

Doelgroep

U kunt de enquête invullen wanneer u zicht hebt op de besluitvorming over het al dan niet aannemen en/of opleiden van zorgprofessionals in uw sector:

  • bestuurders;
  • medisch-/bedrijfskundig-/zorg managers;
  • geneeskundig/medisch specialisten;
  • HR-professionals;
  • onderwijsadviseurs.

Voor een volledig beeld is ook informatie over de besluitvorming over het al dan niet aannemen en opleiden van andere zorgprofessionals, zoals medisch/geneeskundig specialisten, van belang. Ook als u niet samenwerkt met een PA en/of VS, wordt u dus van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen.

Invullen enquête

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20 minuten. Publicaties over de onderzoeksresultaten worden met respondenten gedeeld en vormen bruikbare bronnen voor strategisch personeelsbeleid en beleid over taakherschikking. Indien u de onderzoeksresultaten wilt ontvangen, kunt u uw e-mailadres achterlaten. De resultaten worden anoniem verwerkt en uw contactgegevens vertrouwelijk behandeld.

Ga naar de enquête